• முகநூல்
  • இணைக்கப்பட்ட
  • ட்விட்டர்
  • வலைஒளி
பக்கம்-பதாகை

முகப்பு கம்பளம்

  • முகப்பு கார்பெட் தொழில் டிஜிட்டல் கட்டர்

    முகப்பு கார்பெட் தொழில் டிஜிட்டல் கட்டர்

    தரைவிரிப்பு என்பது பருத்தி, கைத்தறி, கம்பளி, பட்டு, புல் மற்றும் பிற இயற்கை இழைகள் அல்லது ரசாயன செயற்கை இழைகளால் பின்னப்பட்ட, மந்தையாக அல்லது கையால் அல்லது இயந்திர செயல்முறைகளால் நெய்யப்பட்ட தரையை மூடுவதாகும்.இது உலகின் நீண்ட வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியம் கொண்ட கலை மற்றும் கைவினை வகைகளில் ஒன்றாகும்.வீடுகள், ஹோட்டல்கள், உடற்பயிற்சி கூடங்கள், கண்காட்சி அரங்குகள், வாகனங்கள், கப்பல்கள், விமானங்கள் போன்றவற்றின் தரையை உள்ளடக்கியது, இது சத்தம் குறைப்பு, வெப்ப காப்பு மற்றும் அலங்காரத்தின் விளைவைக் கொண்டுள்ளது.